اثرات مدیتیشن بر کنترل فشار خون

اریک لا،، محقق ارشد از دانشگاه براون، می‌گوید: نتایج می‌تواند با سلامتی بیمار مرتبط باشد، با توجه به اینکه مطالعات قبلی نشان داده‌اند که کاهش ۵ نمره‌ای در فشار سیستولیک منجر به کاهش ۱۰ درصدی خطر حمله قلبی و سکته مغزی می‌شود.
وی در ادامه می‌افزاید: اگر بتو،م مهارت‌های ذهن آگاهی را به مردم آموزش دهیم و سپس آن مهارت‌ها را در روابط افراد با چیز‌هایی که می‌د،م بر فشار خون تأثیر می‌گذارند مانند فعالیت بدنی یا رژیم غذایی یا پیروی از دارو‌های ضد فشار خون به کار ببریم، ممکن است بتو،م اثرات برنامه کنترل فشار خون تجویز شده آن‌ها را افزایش دهیم.

یک کارآزمایی بالینی جدید گزارش می‌دهد که انجام مدیتیشن می‌تواند به افراد کمک کند تا فشار خون بالا خود را بهتر مدیریت کنند و به آن‌ها کمک می‌کند تغییرات سبک زندگی سالم را رعایت کنند.

او گفت: انجام مدیتیشن، خودآگاهی افراد را از افکار، عواطف و احساسات فیزیکی شأن افزایش می‌دهد و به آن‌ها کمک می‌کند به پاسخ‌های خود توجه کرده و احساسات خود را تنظیم کنند.

سپس محققان میزان کنترل فشار خون بیماران را به مدت شش ماه با یک گروه دیگر متشکل از ۱۰۰ بیمار که تحت مراقبت‌های معمول قرار گرفتند، مقایسه ،د.

به گفته وی: تجزیه و تحلیل بیشتر نشان داد که افراد در گروه مدیتیشن بیشتر به خوردن غذا‌های سالم برای قلب، ورزش بیشتر و کاهش کم تحرکی تمایل دارند. آن‌ها همچنین سطوح پایین‌تری از استرس را گزارش ،د.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8280995/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86

لا، گفت: ما شاهد کاهش بسیار خوبی در فشار خون طی شش ماه پیگیری در مقایسه با گروه کنترل بودیم.»

به ،وان مثال، در این مطالعه، شرکت کنندگ، که مجهز به آموزش ذهن آگاهی بودند، تمایل بیشتری به ورزش ، و تغذیه سالم داشتند.

محققان حدود ۱۰۰ نفر با فشار خون بالا و درمان نشده را برای شرکت در جلسات گروهی هفتگی در زمینه ذهن آگاهی بکار گرفتند.

محققان دریافتند یک برنامه ذهن آگاهی سفارشی هشت هفته‌ای به افراد کمک کرد تا فشار خون سیستولیک خود را در طول یک دوره پیگیری شش ماهه نزدیک به ۶ نمره کاهش دهند.

وی در ادامه افزود: تقریباً همه افراد پس از فعالیت بدنی، اغلب برای ساعت‌ها، احساس خوبی دارند، و انتخاب‌های غذایی می‌تواند تأثیر زیادی بر احساس ما بر بدن و ذهن داشته باشد.