ارتباط بین بیماری آلزایمر و سندرم داون


یک مطالعه جدید نشان می‌دهد ناهنجاری ژنتیکی که منجر به سندرم داون می‌شود، باعث ایجاد همان نوع پلاک‌های غیرطبیعی مغز و گره خوردن‌های پروتئینی می‌شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8292744/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86