ارتباط طول عمر بیشتر با فعالیت روزانه

امانوئل استاماتاکیس سرپرست تیم تحقیقاتی گوید: مطالعه ما نشان می‌دهد که مزایای مشابه تمرین تن، با شدت بالا (HIIT) را می‌توان از طریق افزایش شدت فعالیت‌های اتفاقی که به ،وان بخشی از زندگی روزمره انجام می‌شود، به دست آورد.هرچه فعالیت‌های به این شکل بیشتر باشد، بهتر است.

دانشمندان با استفاده از داده‌های سلامتی طی یک دوره پیگیری هفت ساله، توانستند رابطه بین VILPA و خطر مرگ زودرس را با علت‌های سرطان، بیماری‌های قلبی عروقی کشف کنند.

بسیاری از فعالیت‌های روزانه که ضربان قلب شما را برای یک دقیقه یا بیشتر افزایش می‌دهد، شما را به این هدف می‌رساند.

این بدان م،ی است که هر گونه فعالیت بدنی انجام شده توسط افراد می‌تواند به ،وان اتفاقی طبقه بندی شود و در طول زندگی معمولی روزمره آن‌ها رخ دهد.

برای کشف مزایای سلامتی VILPA، دانشمندان از داده‌های ردیاب ۲۵۰۰۰ نفر داوطلب که در اوقات فراغت خود هیچ ورزشی نمی‌کنند، استفاده ،د.

حدود ۸۹ درصد از گروه‌ها نوعی VILPA را انجام دادند و حدود ۹۳ درصد از آن مسابقات تا یک دقیقه طول کشید.

تحقیق ذکر شده در مجله Nature Medicine منتشر شده است.

در واقع منظور دوره‌های کوتاه فعالیت سنگین که یک یا دو دقیقه طول می‌کشد، مانند دویدن برای رسیدن به اتوبوس، پیاده‌روی با قدرت تا اداره پست یا زمان گذاری برای بازی با بچه‌ها است.

به تازگی، یک مطالعه جدید منتشر شده که توسط دانشمندان دانشگاه سیدنی انجام شده است و بر آنچه که آن‌ها فعالیت بدنی سنگین و متناوب سبک زندگی ی،ی ویلپا (VILPA) می‌نامند، متمرکز شده است.

انجام ۱۱ دوره ویلپا در روز با کاهش ۶۵ درصدی خطر مرگ قلبی عروقی و ۴۹ درصدی کاهش خطر مرتبط با سرطان در مقایسه با عدم وجود ویلپا همراه بود.

یک مطالعه جدید با برجسته ، تأثیرات یک دقیقه‌ای فعالیت شدید، که با عمر طول،‌تر هزاران نفر از افراد مرتبط بود، به این مهم تأکید می‌کند.

منبع: سایت نیواطلس


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8306844/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87

از ۸۵۲ مرگ ثبت‌شده در طول پیگیری، دانشمندان دریافتند که فقط سه بار پرداختن به VILPA در هر روز با کاهش ۳۸ درصدی مرگ و میر ناشی از سرطان و با کاهش ۴۸ درصدی خطر مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی همراه است.

این تمرینات به طور متوسط ​​هشت بار در روز اتفاق می‌افتاد که در مجموع حدود شش دقیقه فعالیت با شدت بالا بود.

اختصاص زمان برای ورزش ، به همراه کار، زمان گذاری برای خانواده و سایر تعهدات زندگی می‌تواند دشوار باشد، اما می‌توان با برنامه ریزی فشرده به این زمان دست یافت.

مطالعه‌ای دیگر نشان می‌دهد چگونه تمرینات دمبل سه ث،ه‌ای می‌تواند قدرت را افزایش دهد.
در مجموع ما شاهد تاکید روزافزون بر مزایای تمرینات کوتاه برای افراد یا بازه زم، محدود هستیم.

دانشمندان همچنین اثرات VILPA را با ۶۲۰۰۰ نفر که به طور منظم ورزش می‌،د مقایسه ،د و دریافتند که نتایج مشابه است.