از اثرات ویتامینC بر نوزادان تا علائم قبل از بروز حمله قلبی در زنان


اخبار کلینیکی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8293012/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86c-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86