از افزایش زوال عقل با مصرف برخی خوراکی‌ها تا نقش انگور در پیشگیری از سرطان پوست

نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که خطر زوال عقل در صورت مصرف برخی مواد غذایی افزایش پیدا می‌کند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی کلينيک


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8301852/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA

از افزایش زوال عقل با مصرف برخی خوراکی‌ها تا انگور و نقش چشمگیر آن در پیشگیری از سرطان پوست


اخبار کلینیکی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.

از افزایش زوال عقل با مصرف برخی خوراکی‌ها تا انگور و نقش چشمگیر آن در پیشگیری از سرطان پوست


افزایش زوال عقل با مصرف برخی خوراکی‌ها

از افزایش زوال عقل با مصرف برخی خوراکی‌ها تا انگور و نقش چشمگیر آن در پیشگیری از سرطان پوست


روغن CBD برای درد و ناراحتی سرطان بهتر از دارونما نیست.

یافته‌های اخیر پژوهشگران نشان داده است که خوردن انگور می‌تواند به پیشگیری از آفتاب سوختگی و سرطان پوست کمک کند.

پژوهشگران توالت هوشمندی طراحی کرده‌اند که هنگام اجابت مزاج، می‌تواند بیماری‌های روده را تشخیص دهد.

اگر موفق به رصد اخبار کلینیکی باشگاه خبرنگاران جوان در پانزدهم آذر نشده‌اید، این بسته خبری را از دست ندهید.

از افزایش زوال عقل با مصرف برخی خوراکی‌ها تا انگور و نقش چشمگیر آن در پیشگیری از سرطان پوست


توالتی که بیماری‌های روده را تشخیص می‌دهد

حشیش پزشکی در تسکین درد تأثیر بسزایی ندارد

انگور و نقش چشمگیر آن در پیشگیری از سرطان پوست