از علائم ابتلا به دوربینی چشم تا چگونه بفهمیم بدن ما چه ویتامینی کم دارد؟


اخبار کلینیکی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8294863/%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF