از چگونگی تاثیر مشکلات سلامتی بر چهره افراد تا حل یک معمای ۷۰ ساله در مورد اسکیزوفرنی

اخبار کلینیکی باشگاه خبرنگاران جوان را در این بسته مشاهده کنید.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8274731/%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DB%B7%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C