استرس بر عملکرد مغز چه تاثیری می گذارد؟

محققان همچنین از شرکت‌کنندگان پرسیدند که آیا احساس می‌کنند زندگی م،اداری دارند.

نویسندگان این مطالعه خاطرنشان ،د که استرس بد مزمن می‌تواند ساختار مغز را تغییر دهد و منجر به افزایش ماده سفید به بهای از بین رفتن ماده خا،تری شود. ماده خا،تری در کنترل عضل،، تصمیم گیری، خودکنترلی و تنظیم هیج، نقش دارد.

برای ارزیابی حافظه فعال، به شرکت‌کنندگان مجموعه‌ای از تصاویر نشان داده شد و از آن‌ها خواسته شد آن‌ها را به خاطر بیاورند.

اما استرس کم یا متوسط می‌تواند به ایجاد انعطاف پذیری و کاهش خطر ابتلاء به اختلالات سلامت روان، مانند افسردگی و رفتار‌های ضد اجتماعی کمک کند. به نظر می‌رسد شرکت کنندگان در مطالعه که حمایت بیشتری از طرف خانواده یا دوستان داشتند، بهتر می‌توانستند با سطوح کم تا متوسط استرس به شیوه‌ای سالم کنار بیایند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8303740/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF

برای این مطالعه، محققان اسکن‌های MRI بیش از ۱۰۰۰ نفر با پیشینه‌های نژادی و قومی مختلف بررسی ،د. افرادی که سطح استرس کم یا متوسط را گزارش ،د، در ،مت‌هایی از مغز که شامل حافظه فعال است، فعالیت بیشتری داشتند. در همین حال، یافته‌ها نشان داد افرادی که استرس بالا را گزارش کرده‌اند در آن مناطق مغزی، فعالیت کمتر بود.

تیم تحقیق میزان استرس را از طریق سوالات زیر ارزیابی ،د: “در ماه گذشته، چند بار به دلیل اتفاقی که غیرمنتظره رخ داده است ناراحت شده اید؟ در ماه گذشته، چند بار متوجه شده اید که نمی‌تو،د با تمام کار‌هایی که باید انجام می‌دادید کنار بیایید؟ “

محققان MRI مغز شرکت‌کنندگان را در حین تکمیل وظایف ارزیابی فعال‌سازی عصبی در بخش‌های مختلف مغز مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

این مطالعه اشاره کرد که این استرس مزمن همچنین می‌تواند خطر سردرد‌های میگرنی، فشار خون بالا و بیماری قلبی را افزایش دهد.

آصف اوشری،  دانشیار دانشگاه جورجیا، گفت: نتایج بد استرس کاملاً واضح است و جدید نیست. اما اطلاعات کمتری در مورد اثرات استرس محدودتر وجود دارد.

وی در ادامه افزود: یافته‌های ما نشان می‌دهد که میزان پایین تا متوسط استرس با افزایش فعال‌سازی عصبی حافظه کاری مرتبط است که منجر به عملکرد ذهنی بهتر می‌شود. حافظه کاری اطلاعات کوتاه مدتی است که شما هر روز برای مواردی مانند به خاطر سپردن شماره تلفن یا یادآوری مسیر‌هایی برای رسیدن به جایی استفاده می‌کنید.