اعطای تسهیلات برای ماندگاری نیرو‌های متخصص در مناطق کم برخوردار

وی افزود: مجلس شورای اسلامی به و، بهداشت این اختیار را داده است که اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی را به بیمه ها بپردازد؛ ضمن آن که طرح دارویار مبتنی بر نسخه نویسی الکترونیک است و  ابتنا بر سامانه های الکترونیک خود موجب شفافیت در اجرای طرح می شود.

وزیر بهداشت تصریح کرد: در طرح دارویار قیمت تمام داروها مشخص است و وقتی بیمار به داروخانه مراجعه می کند، سهم یارانه دارو و ،ت را مشاهده می کند. این طرح با قوت ادامه می یابد ؛ البته و، بهداشت در صنعت دارو نقش تنظیم گری را به عهده دارد و تولید،  توسط صنایع دارویی و  با توجه به میزان نیاز  بیماران انجام می شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8304133/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1

بهرام عین اللهی با اشاره به میزان بهره وری حوزه سلامت با برخورداری از حدود یک هزار بیمارستان، ۱۵۰ هزار تخت بیمارست، و ۵۰۰ هزار نیروی انس،، گفت: باید حدا،ر استفاده از مراکز درم، به عمل آید و در شیفت‌های عصر و شب نیز مراکز بهداشتی و درم، به مردم و بیماران، خدمات مورد نیاز را ارائه کنند.

 

عین اللهی در پاسخ به  آ،ین وضعیت اجرای طرح دارویار گفت: وضعیت نامن، صنایع دارویی قبل از اجرای این طرح، قاچاق مع، داروهای ایر، به برخی کشورهای همسایه و پیش فاکتورهای غیرواقعی برخی شرکت ها به دلیل اختلاف قابل توجه ارز ترجیحی و نیمایی موجب شد که دارویار برای ارائه یارانه به مصرف کننده واقعی، اجرایی شود. 

او با تاکید بر ،وم ایجاد فضای من، برای جلب کمک‌های مردمی و خیّرین حوزه سلامت، گفت: این کمک‌ها باید در جهت رفع نیازمندی‌های حوزه سلامت، هدفمند شود و نیاز‌های اولویت دار نظام سلامت از قبیل کمبود آمبولانس در مناطق مختلف را تامین کند. همچنین خیّرین سلامت باید مورد توجه و تکریم قرار گیرند و جشنواره‌هایی به منظور قدرد، از آن‌ها برگزار شود.