امروز یک بالگرد اورژانس به درخواست مردم برای انتقال مصدوم به اتوبان کرج-قزوین اعزام شد

او گفت: کار اورژانس کشور خدمت رس، به مردم است. هنگامی که مردم با اورژانس تماس می‌گیرند، یک فایل در سازمان اورژانس برایشان باز می‌شود و شرایط محیطی اعم از دسترسی به محل حادثه ، ترافیک و مناطق صعب العبور و بعضا نوع فوریت اتفاق افتاده توسط سازمان اورژانس بررسی و نسبت به اعزام وسیله مانند موتورلانس، آمبولانس یا بالگرد اورژانس هوایی برای خدمت رس، به نیازمندان و مصدومان تصمیم گیری می‌ شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8274780/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

مجتبی خالدی گفت: بالگرد‌های اورژانس خدمات زیادی به نیازمندان در مناطق مختلف کشور به خصوص بیماران  صعب العلاج ، انتقال مصدومان و فوریت‌های پزشکی در طول سال ارائه می‌دهد.

او افزود: امروز به درخواست مردم برای انتقال دو مصدوم از اتوبان کرج – قزوین، بالگرد اورژانس حدود ساعت ۱۳ و ۲۰ دقیقه به منطقه اعزام شد. پانزده دقیقه بعد به محل حادثه رسید و دو مرد جوان حدودا ۳۵ ساله و مجهول الهویه را به بیمارستان البرز منتقل کرد. سپس به پایگاه اورژانس هوایی کرج برگشت.

به گفته وی بزرگترین ناوگان امدادی کشور در اختیار سازمان اورژانس کشور است و این سازمان اقدامات خوبی در زمینه حفظ و ارتقای ارائه خدمات به مصدومان و پوشش کامل مناطق مختلف کشور در حوزه اورژانس هوایی انجام داده است.

در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛