انعقاد ۴۰ تفاهم نامه میان هیات‌های خارجی و طرف‌های ایرانی

به نقل از روابط عمومی و، علوم، مهدی پاکزاد ،رئیس دبیرخانه تستا (تقاضا ساخت و تولید داخل) با اشاره به برگزاری چهارمین دوره نمایشگاه تقاضا ساخت و تولید داخل همزمان با بیست و سومین نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش، فناوری و فن بازار گفت: در این دوره تغییراتی را ایجاد کردیم که طبق آن علاوه بر نیاز‌های کشور، نیاز‌های کشورهایی، چون ازب،تان، ارمنستان، ،یه و بوسنی نیز ارائه شده است.

وی با بیان اینکه نیاز‌های این کشور‌ها توسط کارگزاران، شناسایی شده است، اظهار کرد: این کارگزاران، تناظر یابی با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی انجام داده و مذاکرات اولیه برای رفع نیاز‌های این کشور‌ها در طی روز‌های برگزاری تستا صورت می‌گیرد. پاکزاد با بیان اینکه در مدت ۳ روز برگزاری نمایشگاه تستا تعداد ۴۰ تفاهم نامه میان طرف‌های ایر، و نمایندگان این ۴ کشور منعقد شده است، یادآور شد: این تعداد قرارداد در بخش بین‌الملل تستا بوده است.

وی در این باره توضیح داد: به منظور ارائه نیاز‌ها در نمایشگاه، از سوی دیگر ۷ کارگزار دبیرخانه از یک سو نیاز‌ها را شناسایی و از سوی دیگر اقدام به تناظر یابی از میان شرکت‌های دانش بنیان کرده‌اند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8307527/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DB%B4%DB%B0-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

رئیس دبیرخانه تستا ادامه داد: در کنار بخش بین المللی، دستگاه‌های ،تی، چون و، نیرو، و، نیرو و صنعت، معدن و تجارت نیز نیاز‌های فناورانه خود را عرضه کرده‌اند.