بازنگری آیین نامه‌های آموزشی بر اساس نیاز کشور / انتقال دانشجویان خارج کشور براساس آزمون صلاحیت

ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی و، بهداشت در اج، روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور بیان کرد: برای رفع چالش‌های آموزشی باید راه حل‌های من، اخذ شود و قو،ن موجود مورد بازنگری قرار گیرد.

دکتر باقری فرد با اشاره به افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی در سال جاری، اظهار کرد: زیر ساخت‌های لازم برای آموزش این دانشجویان باید فراهم شود.

دکتر باقری فرد در بخشی دیگر از سخنان خود خاطر نشان کرد: دریافت شهریه برای فلوشیب‌ها یک عامل بازدارنده است لذا باید بجای آن تعهد خدمت گرفته و برای جذب فوق تخصص هم مصاحبه‌های ساختار‌مند انجام شود.

وی با بیان این مطلب که بیش از یک سوم دانشجویان و، بهداشت در رشته‌های پزشکی، دندان پزشکی و دارو سازی تحصیل می‌کنند، افزود: از ۲۱ هزار هیات علمی شاغل در و، بهداشت حدود ۱۰ هزار نفر هیات علمی گروه‌های بالینی هستند و باید توجه داشت که عمدتا جذب اساتید و مدیران گروه تحت اختیار روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی است، در نتیجه باید استاد، انتخاب شوند که علاوه بر تخصص و تعهد کاری، متدین باشند و دانشجویان انقلابی تربیت کنند.

معاون آموزشی و، بهداشت در ادامه به بررسی آماری پذیرش دستیاری در سال‌های مختلف پرداخت و تصریح کرد: به منظور ساماندهی رشته‌ها بر اساس نیاز کشور؛ در دوره ۴۹ آزمون دستیاری با دستور وزیر بهداشت، حق ا،حمه دستیاران افزایش یافت و داوطلبان حق انتخاب صد رشته محل را داشتند که با انجام این اقدامات حدود ۴ هزار نفر در ،ت اول آزمون دستیاری پذیرش شدند که این میزان از تمامی سال‌ها بیشتر بود.

 باقری فرد در پایان صحبت‌های خود از پیگیری مطالبات اساتید در شورای انقلاب فرهنگی خبر داد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8270021/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA

وی افزود: در تکمیل ظرفیت پذیرش رشته‌های دستیاری برای تامین نیروی متخصص مورد نیاز بر اساس طرح بومی گزینی اقدام می‌شود و باید توجه داشت که تنها راه برون رفت کشور از کمبود متخصص، بومی گزینی است.

وی همچنین از بازبینی آیین نامه جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی خبر داد.

معاون آموزشی و، بهداشت در خصوص انتقال دانشجویان خارج از کشور به ایران گفت: طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، ،ب حد نصاب نمره در آزمون صلاحیت، یکی از شروط اصلی انتقال دانشجویان به کشور است.