باکتری های مغناطیسی سرطان را درمان می‌کنند

این تحقیق در مجله ساینس رباتیک منتشر شده است.

در سال ۲۰۲۰، دانشمندان از این روش برای کنترل جریان مایعات اطراف باکتری‌ها در آزمایشگاه استفاده ،د و به طور موثر آن‌ها را به میکروپمپ‌های مغناطیسی تبدیل ،د.

این آزمایش‌ها نشان داد که باکتری‌ها با موفقیت این لیپوزوم‌ها را به بافت سرط، حمل می‌کنند.استفاده از باکتری‌ها به ،وان وسیله نقلیه برای تحویل داروی سرطان، ایده‌ای است که در جا‌های دیگر مورد بررسی قرار گرفته ایم، همچنین نتایج امیدوارکننده‌ای داشته است.

در اوایل سال جاری، تیمی در دانشگاه کلمبیا شکلی از باکتری‌های مهندسی شده را نشان دادند که می‌توانند آنقدر از سیستم ایمنی پنهان شوند تا سم ضد توموری تولید کنند و تومور‌های کوچک‌کننده را در مدل‌های موش تولید کنند.

اگر بتوان آن را مغناطیسی کرد، می‌توان از میدان‌های مغناطیسی برای فرستادن آن به سمت تومور‌های اعماق بدن استفاده کرد تا اثرات ضد سرط، ایجاد کند.

دانشمندان باکتری Magnetospirillum را به موش‌ها تزریق ،د و با یک میدان مغناطیسی چرخشی نشان دادند که می‌توانند توانایی خود را برای عبور از این شکاف‌های موقت در دیواره رگ تقویت کنند.این تزریق، باعث شد که آن‌ها وارد تومور شوند و از آنجا، باکتری‌ها به میل خود توانستند به تومور بروند.

این به خودی خود یک پیشرفت امیدوارکننده است، اما از طریق تکنیک‌های مهندسی پیشرفته، تیم پشتیبان این فناوری امیدوار است که اثرات ضد توموری آن را بیش از پیش افزایش دهد.

در آزمایش‌های کشت سلولی، این تیم کُره‌های کوچکی از مواد چرب به نام لیپوزوم‌ها را به باکتری‌ها متصل ،د.این‌ها برای شبیه‌سازی نحوه عملکرد فناوری به ،وان یک روش تحویل دارو طراحی شده است که در آن محموله در لیپوزوم‌ها بارگیری شده و در تومور آزاد می‌شود.

این امر امکان استفاده از آن‌ها را برای رساندن دارو به بدن با هدایت آن‌ها به محل مورد نظر در جریان خون افزایش داد.

ما معتقدیم که می‌تو،م از رویکرد مهندسی خود برای افزایش اثربخشی درمان سرطان باکتریایی استفاده کنیم.این احتمالات شامل اشکال مهندسی E.coli است که مغناطیسی نیست، اما در حال حاضر به ،وان یک باکتری درم، برای درمان سرطان در حال مطالعه است.

دانشمند، که به دنبال مهار قابلیت‌های باکتری‌ها در مبارزه با سرطان هستند، پیشرفت چشمگیری داشته‌اند و نشان داده‌اند که چگونه اشکال مغناطیسی میکروارگ،سم‌ها را می‌توان به سمت تومور سوق داد.

منبع: سایت نیواطلس


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8269181/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

سیمون شورله، سرپرست این مطالعه گفت: ما از حرکت طبیعی و خودمختار باکتری نیز استفاده می‌کنیم.هنگامی که باکتری‌ها از دیواره رگ خونی عبور ،د و در تومور قرار گرفتند، می‌توانند به طور مستقل به عمق داخل آن مهاجرت کنند.

دیواره‌های رگ‌های خونی موانعی متراکم هستند که از سلول‌ها تشکیل شده‌اند و تنها با فشردن فضا‌های باریک، اما در نوسان بین این سلول‌ها، مولکول‌های خاصی می‌توانند از آن عبور کنند.

این مطالعه در ETH زوریخ در سوئیس انجام شد و بر اساس کار قبلی انجام شد که نشان داد باکتری مگنتوسپریلیوم (Magnetospirillum) که به طور طبیعی حاوی ذرات ا،ید آهن است، می‌تواند توسط میدان‌های مغناطیسی کنترل شود.