بحران کمبود دارو و شیوع بیماری‌های ویروسی در آمریکا


کمبود دارو‌های ضد ویروسی و آنتی بیوتیک‌ها در ایالات متحده، فشار ناشی از شیوع گسترده بیماری‌های ویروسی در کودکان و بزرگسالان را تشدید کرده است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8290155/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7