برگزاری کلاس‌های رایگان آمادگی برای زایمان در مراکز بهداشتی

او گفت: آموزش و مشاوره های لازم در خصوص بهداشت فردی، بهداشت روان، نحوه شیردهی و مراقبت از نوزاد داده می شود. ورزش های پس از زایمان و ورزش های دوران بارداری نیز در ک، های دوران بارداری آموزش داده می شوند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8276930/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C

صائینی ادامه داد: مراقبت های پس از زایمان، رایگان به مادران ارائه می شود که علاوه بر بررسی وضعیت جسم، مادر، غربالگری سلامت روان نیز انجام خواهد شد.

به گفته وی ارتقای آگاهی مادران درباره دوران بارداری و فرآیند زایمان باعث توانمند سازی و انتخاب روش من، زایمان در بین مادران باردار خواهد شد.

محمد رضا صائینی گفت: برای ترویج زایمان طبیعی برنامه هایی مانند برگزاری ک، های رایگان آمادگی برای زایمان در مراکز بهداشتی برای مادران باردار اجرا می شوند که در این ک، ها مراقبت از جسم و روان، روش تغذیه صحیح دوران بارداری، انتخاب روش زایمان روش های بی درد و کم درد، فرآیند زایمان و نحوه سازگاری با درد زایمان آموزش داده می شود.

در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

او افزود: تدوین راهنماهای بالینی زایمان و آموزش آن به ارائه دهندگان خدمت، حضور همراه هم جنس در اتاق زایمان و استفاده از روش های بی دردی از دیگر اقدامات و، بهداشت برای ترویج زایمان طبیعی است.