توزیع بیش از ۳۰۰ نیرو‌ی فوق تخصصی علوم پزشکی در سطح کشور