توزیع ۵۰ میلیون تن آنتی بیوتیک وارداتی در کشور

وی گفت: با هماهنگی های صورت گرفته توسط و، بهداشت و و، امور خارجه، این محموله بامداد شنبه وارد کشور شده و از شنبه وارد شبکه توزیع و عرضه دارو می شود.

دستیار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین اظهار داشت: این محموله با هماهنگی و، بهداشت و با هدف تنظیم بازار دارو به کشور وارد شده است.

 

 

کنع،، سخنگوی و، بهداشت از ورود نخستین محموله آنتی‌بیوتیک به کشور در ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد شنبه خبر داد و افزود : ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد شنبه  ۵۰ تن محموله دارو  شامل سه و نیم میلیون عدد انواع سوسپانسیون آنتی بیوتیک اطفال، آمو،ی سیلین، کوآمو،ی کلاو، سف،یم، سفال،ین و آزیترومایسین از طریق هند وارد کشور می شود.

پاک آیین ادامه داد: سیاست و، بهداشت، حمایت از تولید داخلی دارو ست، اما هر گاه نیاز بازار توسط تولید کنندگان تامین نشود، برای تامین این نیاز و تنظیم بازار، مجوز وارادات دارو صادر خواهد شد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8269721/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1