جهش آنفلوانزا با شناسایی ۴۵۵ مورد ابتلا در هفته گذشته

او افزود: بیماری آنفلوانزا نسبت به کرونا راحت تر کنترل می شود و با زدن ماسک و تهویه من، اماکن مانند خوابگاه ها، ادارات، مدارس و دانشگاه ها می توان این بیماری را کنترل کرد. شستن دست ها فراموش نشود.

ابراهیم قادری گفت: در هفته گذشته ۴۵۵ مورد مبتلا به بیماری آنفلوانزا شناسایی شده است. آنفلوانزا همیشه بیماری فصل پاییز بوده است. رعایت دستورالعمل ها در دوران کرونا باعث شده تا سطح ایمنی بدن  نسبت به این بیماری کاهش پیدا کند.

رئیس اداره مراقبت از بیماری های واگیر و، بهداشت افزود: در حال حاضر ۵۰۰هزار دز وا،ن ایر، و خارجی برای گروه های خاص مانند کادر بهداشت و درمان و گروه های پر خطر در نظر گرفته ایم. به افراد در معرض خطر مانند مادران باردار و سالمندان توصیه می کنیم تا وا،ن آنفلوانزا را تزریق کنند. به طور کلی ما نیازمند حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دز وا،ن هستیم.

به گفته وی پیش بینی طغیان بیماری آنفلوانزا را کرده بودیم و به نظر می رسد که سرایت پذیری آن بیشتر شده است. هنوز به قله آنفلوانزا نرسیده ایم، متاسفانه تا چند هفته بعد با این بیماری دست به گریبان خواهیم بود.

 


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8266885/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B4%DB%B5%DB%B5-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

قادری ادامه داد: با افزایش سرماخوردگی تجویز داروها بیشتر شده است و معتقدم که باید گردش ویروس را در جامعه کنترل کرد. بنابراین با رعایت دستورالعمل ها می توان از بروز این بیماری پیشگیری کرد.