خواص انار، میوه بهشتی شب یلدا + فیلم


انار از به هم پیوستن پلاکت‌های خونی جلوگیری می‌کند و چربی خون را کاهش می‌دهد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8314808/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85