خوراکی‌هایی که در شب یلدا خط قرمز افراد چاق است

ربیعی توصیه کرد: این افراد از بین تنقلات رایج برای شب یلدا، عمدتاً از میوه‌ها، خشکبار و مغزدانه‌ها (با رعایت اعتدال در میزان مصرف) استفاده کرده و تا حد امکان، از مصرف انواع شیرینی جات خودداری کنند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8314923/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی افزود: این افراد می‌توانند از انواع تنقلات در محدوده توصیه شده توسط متخصص تغذیه و رژیم درم،، استفاده کنند.

سمیرا ربیعی گفت: به طور کلی افراد چاق یا دارای اضافه وزن با منع مصرف هیچ یک از مواد غذایی روبرو نیستند، اما باید توجه داشته باشند که میزان مصرف هریک از مواد غذایی مهم است.