دارویی که باعث کاهش وزن نوجوانان دیابتی می شود

نتایج این مطالعه نشان داد که نوجوانان مبتلا به چاقی که این دارو را مصرف کرده و مداخلات سبک زندگی را انجام داده اند، در عرض ۶۸ هفته ۱۶ درصد کاهش در شاخص توده بدنی داشته اند.

این دارو همچنین منجر به بهبود مشکلات مربوط به سلامت قلبی متابولیک شد.

منبع: هلث لاین


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8283592/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

دارویی به نام semaglutide در حال حاضر فقط برای بزرگسالان مبتلا به چاقی یا بیماری‌های مرتبط با چاقی تأیید شده است.

این دارو با سرکوب اشتها عمل می‌کند که سپس کا،ی دریافتی را کاهش داده و منجر به کاهش وزن می‌شود.

این دارو هفته‌ای یک بار تزریق می‌شود و با نام‌های تجاری Ozempic و Wegovy استفاده می‌شود.

محققان می‌گویند که یافته‌های جدید یک گزینه درم، امیدبخش برای نوجوانان مبتلا به چاقی است، به ویژه در زم، که نرخ چاقی در دوران کودکی در حال افزایش است.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که سماگلوتید داروی چاقی و دیابت نوع ۲ در نوجوانان مبتلا به چاقی به همان اندازه در بزرگسالان مبتلا به چاقی مؤثر است.