دارچین بخورید تا کمتر بیمار شوید

برای معالجه اسهال، یرقان و مالاریایی مزمن که موجب بزرگی طحال شده، مفید است و به ،وان جزئی از اجزای مرکب برای سرفه و ناراحتی سینه است.

 خواص دارچین:
مفرح / رفع وسواس، وحشت / تقویت معده و کبد / رفع بوی بد دهان / قطع سرفه‌های رطوبتی / مفید برای تنگی نفس / رفع خشونت صدا و آواز / پاک ، سینه و حنجره / ضدعفونی کننده زخم / مالیدن روغن دارچین به پلک / برطرف شدن پ، پلک / نیرو بخش و مقوی.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8297854/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF

از دارچین به ،وان یک محرک استفاده می‌شود. در هند و چین از این دارو به ،وان یکی از اجزا در تهیه دارو‌های مرکب ضد اسهال، صفرا بر و تب بر استفاده می‌شود.