درمان بدون عوارض برای بیماری های سرطان‌ را بشناسیم

مطالعه اثرات دارو‌ها و بیماری‌ها در انسان می‌تواند کار دشواری باشد، به همین دلیل دانشمندان در توسعه نسخه‌های آزمایشگاهی اندام‌ها و اعضای بدن که پلتفرم‌های قدرتمندی برای آزمایش ارائه می‌دهند، پیشرفت‌های بزرگی به حساب می‌آید.

تحقیقات در این راستا اکنون به اولین ارگانوئید‌های مغز استخوان منجر شده است و سازندگان آن‌ها امیدوارند که بتوانند به روش جدیدی از درمان برای سرطان‌ها منتهی شود.

دانشمندان توانستند از ارگانوئید‌ها برای مطالعه اینکه چگونه سلول‌های مغز استخوان تولید این سلول‌های خونی را تسهیل می‌کنند، استفاده کنند.برای دانشمندان همچنین محقق شد که چگونه این فرآیند توسط فیبروز مغز استخوان یا ایجاد بافت اسکار مختل می‌شود.

منبع: سایت نیواطلس


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8285617/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85

به گفته محققان سلول‌های موجود در ارگانوئید‌های مغز استخوان، از نظر فعالیت و عملکرد و همچنین ساختاری به سلول‌های مغز استخوان واقعی شباهت دارند.

دانشمندان با سیستم مدل سازی شده ارگانوئید می‌توانند به جای تکیه بر مدل‌های حیو،، سرطان را مستقیماً با استفاده از سلول‌های بیمارانشان مطالعه کنند.

دانشمندان در دانشگاه آ،فورد و دانشگاه بیرمنگام اکنون ادعای اولین گام در این زمینه را دارند.

محققان اعلام ،د: اکنون پلتفرمی داریم که می‌تو،م از آن برای آزمایش دارو‌ها طبق دستورات پزشکی استفاده کنیم.ارگانوئید‌ها می‌توانند بینش‌های مهمی در مورد ایجاد سرطان خون ارائه دهند.

این چشم انداز توسعه درمان‌های خاص را برای بیماران موردی افزایش می‌دهد و از سلول‌های سرط، خودشان به ،وان نقطه شروع استفاده می‌کنند.

این تیم سلول‌های بنیادی انس، را گرفتند و آن‌ها را در یک داربست سه‌بعدی ساختند که در جهت هدایت بلوغ آن‌ها به انواع سلول‌های کلیدی در مغز استخوان زنده انسان طراحی شده است.

سیستم کشت ارگانوئید یک فناوری است که اساس آن ت،یر سلول‌های بنیادی است. این فناوری برای اولین بار امکان کشت نامحدود از سلول‌های بنیادی بالغ درون ارگان‌ها جهت رشد اندام‌های مینیاتوری که ارگانوئید نامیده می‌شود را داده است.

دانشمندان توانستند از ارگانوئید‌ها برای زنده نگه داشتن سلول‌های سرط، بیماران مبتلا به سرطان خون در آزمایشگاه استفاده کنند.

انواع سلول‌ها را در خود سازماندهی می‌کنند و خود را در درون ارگانوئید‌ها مرتب می‌کنند.

محققان  این مطالعه گفتند: آرگانوئید‌ها مانند مغز استخوان انسان در بدن عمل می‌کنند.ارگانوئید‌های مغز استخوان شامل تمام اجزای کلیدی مغز استخوان انسان هستند.مغز استخوان به ،وان خانه تولید سلول‌های خونی در گردش، عمل می‌کند.

پروفسور بتان پسایلا نویسنده ارشد این مطالعه گفت:برای درک درستی از چگونگی و چرایی سرطان‌های خون، ما باید از سیستم‌های آزمایشی استفاده کنیم که شباهت زیادی به عملکرد مغز استخوان واقعی انسان دارد، در حالی که قبلاً چنین دسترسی نداشتیم.

 

این تحقیق در مجله کنسر دیسکاوری(Cancer Discovery) منتشر شده است.

با استفاده از سلول‌های بنیادی به ،وان نقطه شروع، دانشمندان موفق به تولید نسخه‌های آزمایشگاهی از مجموعه‌ی چشمگیر اعضای بدن انسان شده اند. فهرستی که تاکنون شامل مغز، رگ‌های خونی و ریه‌ها می‌شود و به سرعت در حال رشد است.با این مدل‌های کوچک به ،وان ابزار‌های تحقیقاتی، نسل آینده برای مطالعه بیماری و توسعه دارو‌ها امکان ارتقای نتایج برای بهبود بیماران خواهد داشت.