درمان خلط در کودکان + فیلم

او ادامه داد: در برخی مواقع کودکان برای خارج ، خلط خود عق می‌زنند و این امر منجر  به استفراغ آن‌ها می‌شود.

این متخصص طب کودکان اعلام کرد: استفراغ گوارشی کودکان با این نوع استفراغ متفاوت است و معمولا با اسهال و دل درد نیز همراه است. اما استفراغ بر اثر خلط با سرفه همراه است.

یک متخصص طب کودکان گفت:کودکان مانند بزرگسالان نمی‌توانند به راحتی اخلاط خود مخصوصا خلط ،بناک را خارج کنند به همین دلیل سرفه می‌کنند.

وی افزود: خلط آورهای رقیق باعث می‌شود خلط کودکان از ،بناکی در بیاید و افراد بتوانند آن‌ها را راحت خارج کرده یا قورت بدهند. علاوه بر داروهای شیمیایی ما می‌تو،م برای خلط کودکان از بخور سرد استفاده کنیم همچنین مصرف مواد غذایی  مایع نیز باعث رفع کمبود آب بدن و خلط رقیق می‌شوند. 


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8306419/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85