دلایل ایجاد و تکثیر خال ها در بدن چیست؟ + فیلم

خال ها در یک فرایند زم، ظاهر می شوند و خال هایی که زودتر ظاهر شوند ممکن است از نظر ظاهری بزرگتر باشند که به آنها خاله مادری گفته می شود و خال هایی که دیرتر ظاهر می‌شوند ریزتر بوده و خال دختری گفته می‌شود. اگر در مرحله اول خال ظاهر شده را برداریم خاله‌ای بعدی خود به خود ت،یر می شوند.

به طور قطع همه انسان‌ها در نقاط مختلفی از بدن خود خال‌هایی را مشاهده کرده‌اند که شکل، رنگ و اندازه آن‌ها با هم فرق دارد. برخی خال‌ها ممکن است از همان ابتدای به دنیا آمدن بر روی بدن باشند و برخی دیگر از آن‌ها شاید به مرور زمان و در اثر عوامل مختلف ایجاد شده باشند.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8306190/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85