ذخیره سازی بیش از ۱۸۰ هزار نمونه خون بند ناف در کشور

او ادامه داد: ۵۵درصد نمونه ها مربوط به نوزادان پسر و ۴۵ درصد نمونه ها مربوط به نوزادان دختر هست ؛ ۱۷ درصد نمونه حاصل زایمان طبیعی و ۸۳ درصد نمونه حاصل زایمان سزارین است که جمع‌آوری شده و نمونه نگهداری خون بند ناف در حال توسعه است . 

ضرعابی مدیرعامل شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان،به من،ت روز جه، خون بند ناف(۱۵نوامبر) گفت: در گذشته خون بند ناف به ،وان ، دور ریخته می‌شد اما طبق مطالعات دانشمندان حدود دو دهه است که از خون بند ناف می‌توان در انواع بیماری‌ها همچون سرطان خون، اوتیسم ، تا،می و فلج خون استفاده کرد.بر همین اساس در جهان رویدادهایی به وجود آمدکه نشان می‌دهد سلول‌های بنیادی و خون بند ناف بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8283049/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1