راه‌هایی برای کاهش استرس‌های مسابقات ورزشی

راهکار‌های دیگری هم وجود دارند. از جمله گرفتن ع، یادگاری ورزشکاران و هواداران،  خصوصا با تیمو هواداران رقیب.  با این کار قلب در وضعیت آرامش بخشی قرار می‌گیرد، فشار خون متعادل می‌شود و عملکرد شیمیایی هورمون‌های استرس زا تغییر می‌کند. این فرآیند فیزیولوژیکی ارگ،سم‌های دفاعی بدن را علیه عوامل خطرساز فعال و به حذف سریع تهدیدکننده کمک می‌کند.

تاکید بر حفظ روحیه، آرامش و اخلاق در ورزشکاران و هواداران قبل از شروع بازی بسیار موثر است و از فشار‌های سنگین رو، حاکم بر یک بازی ورزشی می‌کاهد.

هواداران نیز می‌توانند به جای اهمیت دادن به نتیجه بازی از تماشای رقابت لذت ببرند و اطمینان داشته باشند ورزشکاران مورد حمایت آن‌ها همه تلاش خود را به کار می‌گیرند.

فراموش نکنید حداقل ۳۰ درصد قهرمانان ورزشی و هواداران متعصب آن‌ها همواره در معرض استرس و دیگر عوامل مخاطره زای ناشی از رقابت‌های ورزشی قرار دارند و باید هرچه سریع‌تر از این شرایط خارج شوند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8288241/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%C2%A0%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C

قدم اول کاهش فشار‌های جسمی و روحی ورزشکاران است؛ به این م،ی که تمرینات و آمادگی‌های جسمی در زمان و مقدار معینی انجام شوند و از تحمیل فشار مضاعف بر آنان جلوگیری شود.

برای مهار استرس‌های ورزشی راهکار‌های ساده‌ای وجود دارد که اغلب بازدارنده هستند و علاوه بر ورزشکاران به سلامت هواداران ورزشی نیز کمک می‌کنند.