راه‌های افزایش دقت و تمرکز حواس در دانش‌آموزان

– خواب و غذای کافی در افزایش تمرکز حواس، تأثیر فراو، دارد؛ بنابراین دانش‌آموزانِ خواب‌آلود و یا گرسنه و حتی تشنه، کم‌تر به درس توجّه می‌کنند.

– معلم با طرح سؤال‌های مختلف، بر قدرت تفکّر و افزایش دقت دانش‌آموزان، نقش بسزایی خواهد داشت.

 -خنده باعث آرامش و نیز تمرکز حواس می‌شود و باعث می‌شود که دانش‌آموزان، سریع‌تر یاد بگیرند و بیش‌تر دقّت کنند.

 – سعی کنید اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان را از بین برده و روحیه آنان را تقویت کنید؛ زیرا استرس و افسردگی بر یادگیری، اثر منفی می‌گذارد.

-نحوه نشستن دانش‌آموز در ک، درس، بر تمرکز وی موثر است؛ بنابراین مراقب باشید که دانش‌آموز در هنگام ارائه درس و … سرش را به حالت خوابیده روی میز نگذارد و صاف و درست بنشیند.

 -علاقه داشتن نسبت به یادگیری یک مطلب، سبب افزایش تمرکز می‌شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8283690/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%82%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86

– از روانشناس و مشاور کمک بخواهید.

 – اگر مطالبی که تدریس می‌شوند، همراه با تصویر باشند، بر میزان یادگیری دانش‌آموزان تأثیر بیش‌تری خواهند داشت.

 -معلّم باید در دانش‌آموزان، ایجاد انگیزه کند. زیرا نداشتن انگیزه، از علل بی دقّتی است.

– زم، که دانش‌آموز دقت می‌کند، او را تشویق کنند و پاداش دهید.

روش‌های مختلفی برای هر معلم وجود دارد که می‌تواند با انجام آن به کودک، که در ک، حواس‌پرت هستند یاری رساند و باعث موفقیت آن‌ها در توجه به ک، شود. البته اول باید منشاء حواس پرتی را شناخت و بعد درصدد رفع آن برآمد.

– اعتماد به نفس دانش آموز را با تشویق ، افزایش دهید.

– تهیّه لیست و یادداشت ، کار‌ها و تکالیف مربوطه که توسط معلم ارائه می‌شود.

-اگر مطالب به‌صورت شعر و یا ریتمیک باشد، موجب تقویت دقّت دانش‌آموزان می‌شود

 – ورزش و بازی، موجب افزایش دقّت کودکان می‌شود.

 -تصورات منفی و خیال‌پردازی ها، میزان دقّت کودکان و نوجوانان را کاهش می‌دهد.

 -نظم داشتن در امور تحصیلی، بر تمرکز حواس می‌افزاید. کودک، که بی نظم هستند، دقّت کم‌تری هم دارند.

 -معلم باید جهت افزایش دقت کودکان، از مطرح ، مطالب تکراری خودداری کرده و موضوع را عوض کند و از روش دیگری کمک بگیرد.

– به دانش‌آموز کم‌دقّت، مسئولیت داده و او را در کار‌های گروهی شرکت دهید تا بدین وسیله، برخی مطالب را از دوستان خود فرا بگیرد.

– خستگی زیاد موجب عدم تمرکز است؛ بنابراین کمی استراحت لازم است.

– نوشتن با قلم، طبیعی‌تر و بهتر از تایپ ، است؛ بنابراین در تکالیفی که به دانش‌آموز داده می‌شود، این موضوع را حتماً رعایت کنید.

– از دانش‌آموزان بخواهید در هنگام خواندن مطالب، زیر آن خط بکشند و یا انگشت خود را زیر کلمات بگذارند و شمرده شمرده بخوانند.