سبک زندگی در بروز سرطان مهم‌تر است یا ژن ابتلا؟

شیومینگ فنگ، از دانشگاه پزشکی گوانگشی در ن،نگ چین و همکارانش ارزیابی ،د که آیا بهره گیری از یک سبک زندگی سالم، ارتباط بین انواع ژنتیکی و سرطان تیروئید را تغییر می‌دهد یا خیر.

در این تحقیق داده‌های ۲۶۴۹۵۶ شرکت کننده (سنین ۴۰ تا ۶۹ سال) مورد بررسی قرار گرفت که از Biobank بریت،ا شناسایی شده بودند.

منبع: سایت مدیکال ا،پرس


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8311452/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%DA%98%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7

دانشمندان دریافتند در یک پیگیری متوسط ​​۱۱.۱ ساله، ۴۲۳ مورد سرطان تیروئید شناسایی شده است که ارتباط م،ا داری بین نمرات خطر پلی ژنیک (PRS) و سرطان تیروئید (نسبت خطر، ۲.۲۵) و همچنین ارتباط م،ی داری بین سبک زندگی نامطلوب و خطر سرطان تیروئید (نسبت خطر، ۱.۹۳) وجود داشته است.

از این رو، مداخلات سبک زندگی ممکن است برای پیشگیری از سرطان تیروئید، به ویژه در افرادی که استعداد ژنتیکی بالایی دارند مفید باشد.

سبک زندگی نامطلوب با سرطان تیروئید در گروه با خطر ژنتیکی همراه بود (نسبت خطر مطلوب در مقابل نامطلوب، ۰.۵۲). بالاترین خطر ابتلا به سرطان تیروئید در میان شرکت کنندگان با PRS بالا و سبک زندگی نامطلوب مشاهده شد (با نسبت خطر ۴.۸۹).

نویسندگان این مقاله ارائه ،د: یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که پیروی از یک سبک زندگی سالم‌تر می‌تواند نقش مضر عوامل ژنتیکی را در خطر ابتلا به سرطان تیروئید، به ویژه در افرادی که در معرض خطر ژنتیکی بالایی قرار دارند، کاهش دهد.