سکته قلبی با حدود ۲۴ هزار مورد در رده اول مرگ زودرس

او افزود: بررسی ها نشان می دهند که میزان مرگ ناشی از پنج علت اول مرگ در ۱۰۰ هزار نفر سکته قلبی با حدود ۹۳ درصد در رتبه اول و سکته مغزی با ۴ درصد و بیماری فشار خون بالا با حدود  ۳ درصد در رده های بعدی قرار دارند.

کارشناس اداره قلب و، بهداشت گفت: بررسی ها نشان می دهند که تعداد مرگ زودرس ناشی از پنج علت اول مرگ در افراد ۳۰ تا ۷۰ سال، سکته قلبی با ۲۴ هزار و ۹۵۹ مورد در رده اول، سکته مغزی با ۹۳۰۰ و حوادث ترافیکی با ۹۱۷۸ مورد در رده های بعدی قرار گرفته اند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8297985/%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B2%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B3

حجت زاده افزود: احتمال خطر مرگ زودرس ی،ی بین ۳۰ تا ۷۰ سال ناشی از چهار بیماری مهم غیر واگیر قلبی و عروقی، مزمن تنفسی، دیابت و سرطان حدود ۱۴/۱۲ درصد است.

علیه حجت زاده گفت: بر اساس آ،ین مطالعه سیمای مرگ که در کشور انجام شده ۷۷ هزار و ۸۱۹ مرگ ناشی از پنج علت اول مرگ در تمام گروه های سنی مربوط به سکته قلبی است.

در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

به گفته وی سهم سکته قلبی ۲۰/۵۸ درصد مرگ ناشی از پنج علت اول مرگ در تمام سنین است که سکته مغزی با ۹/۲۵ درصد و بیماری فشار خون بالا با ۷/۲۳ درصد در رده های بعدی قرار گرفته اند.