ضرورت تمرکز بر نوآوری‌های دفاع مقدس در حوزه بهداشت و درمان

وی اظهار کرد: امروزه شاهد هستیم تمام این ایده‌ها مانند اتوبوس آمبولانس و اتوبوس اتاق عمل سیّار رشد و پرورش یافتند و با جریان فناوری روز تج،ات پزشکی و دارو‌های جدید همراه شدند.

 پناهی گفت: بعد از مستندسازی رویداد‌های دفاع مقدس شایسته است سمیناری به تولی‌گری و، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور برگزار شود و طی آن توانمندی‌های ،ب شده بر مبنای ابتکارات و دستاورد‌های هشت سال دفاع مقدس اعلام شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8276101/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

پناهی با بیان این که منظور از فناوری سلامت در دفاع مقدس، حتما ابزار نیست، ،وان کرد: بلکه هر روشی است که کمک کند در مقابل پیشرفته‌ترین روش‌ها و ابزار‌های جنگی با کمترین امکانات کمترین آسیب‌ها و مرگ و میر را داشته باشیم.

یونس پناهی با بیان این مطلب، افزود: در دوران دفاع مقدس به مقتضای زمان و ابتکار افراد، اتوبوس‌ها به صورت آمبولانس تغییر کاربری داده شده و مورد استفاده قرار گرفتند. همین طور اتوبوس‌هایی تج، شدند و به صورت اتاق عمل سیّار به کار گرفته شدند.

معاون تحقیقات و فناوری و، بهداشت، یادآور شد: برگزاری همایش علم و فناوری در دفاع مقدس فرصتی است تا تمام تجربیات و دستاورد‌های ،ب شده در حوزه بهداشت و درمان مستند سازی شود.

وی با اشاره به این که بالغ بر ۲۰ مرکز تحقیقاتی مرتبط با جنگ و حوادث ناشی از جنگ شناسایی شده است، گفت: تحقیقات تروما، علوم اعصاب، روان پزشکی، آسیب‌های شیمیایی، طب نظامی، سل و بیماری‌های تنفسی همه با موضوعات دفاع مقدس و حوادث ناشی از آن مرتبط هستند و این همایش فرصت خوبی است تا این مراکز به ارائه مقالات و مستنداتشان بپردازند.