طرح راه اندازی مرکز شبیه ساز آموزشی دیسپچ ۱۱۵ در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در این مرکز علاوه بر آموزش‌های مدرن با نرم افزار‌های موجود، انواع دستگاه‌های ارتباطات رادیویی، نحوه کار با آن‌ها و مدیریت پیام‌های دریافتی توسط ارتباطات رادیویی نیز آموزش داده شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که در نرم افزار اعزام مورد استفاده مرکز شبیه ساز، سه بخش مجزا شامل معرفی واحد اعزام، آموزش کد‌های اورژانس و کدینگ آمبولانس‌ها و همچنین شبیه ساز سیستم ناوبری آمبولانس‌ها (آسایار) موجود است.

مراحل فعالیت مرکز شبیه ساز دیسپچ اورژانس ۱۱۵ به شرح زیر است:

در شروع آموزش برای آشنایی بیشتر افراد با این واحد، از طریق م،تور‌ها تعریف‌هایی از واحد ارتباطات، نیازمندی ها، نحوه کار، شرایط لازم و … پخش می‌شود. در مرحله بعد با توجه به پروتکل کشوری تریاژ تلفنی، تمام سرفصل‌های بیماری‌ها و حوادث در دو دسته‌ی صدا‌های ضبط شده واقعی و صدا‌های شبیه سازی شده در محیطی کاملأ مشابه با واقعیت پخش می‌شود. بعد از شنیدن هر سر فصل، تماس‌هایی به کابین فرد کارآموز وصل خواهد شد و کمک مربی، بر طبق سرفصل آموزش داده شده، با استفاده از فلاش کارت‌هایی که شامل سناریو‌های مختلف است، کار آموز را تلفنی به چالش خواهد کشید. چنانچه تشخیص کارآموز به اعزام آمبولانس برای مددجوی تماس گیرنده باشد، از طریق نرم افزار متصل به سرور جداگانه، ماموریت را به واحد اعزام مرکز شبیه ساز ارجاع می‌دهد. یک کابین مختص واحد اعزام نیز در مرکز شبیه ساز تعبیه شده است که هدایت و راهبری آمبولانس‌ها در آن به صورت شبیه سازی شده صورت می‌پذیرد.

کارشناسان واحد ارتباطات اورژانس ۱۱۵، با حداقل مدرک پرستاری، مشغول پاسخ گویی به تماس‌های ۱۱۵ بوده و از پشت تلفن بدون مشاهده‌ی حضوری بیماران به تریاژ آن‌ها می‌پردازند. از آنجا که واحد درسی یا ک، آموزشی در خصوص تریاژ تلفنی در دوران تحصیل در رشته کارشناسی پرستاری وجود ندارد، تا کنون نحوه آموزش افراد تازه وارد به این سیستم به صورت کارآموزی از طریق نشستن در کنار کارشناسی با تجربه به مدت حداقل یک ماه بوده است که بعد از این دوران بازهم تا مدتی فرد باید در حضور کارشناسی با تجربه به تریاژ تلفنی بپردازد به گونه‌ای که مربی هم بتواند مکالمات کارآموز را بشنود. با توجه به سختی و زمان طول، این نوع آموزش و نبود فرآیند من، جهت آموزش و سنجش افراد در شرایط واقعی، در راستای اه، سازم،، اولین مرکز شبیه ساز دیسپچ اورژانس ۱۱۵ در کشور راه اندازی شد.

مرادیان رییس سازمان اورژانس ، به ،وان مسئول طرح گفت: با راه اندازی این مرکز کیفیت آموزش دیسپچر‌ها براساس آ،ین دستورالعمل‌های سازمان اورژانس کشور در محیط شبیه سازی شده انجام می‌شود. از مزایای این طرح کاهش زمان آموزش نیرو‌های جدیدالورود و ارتقای کیفیت تریاژ تلفنی و ناوبری و هدایت آمبولانس‌ها در نیرو‌های درحال انجام خدمت است.

این مرکز در کشور برای اولین بار با حمایت‌های سازمان اورژانس کشور و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اورژانس شیراز به بهره برداری رسید.

در این مرکز در بدو ورود به کارآموزان داوطلب خدمت در واحد دیسپچ اورژانس با هدف افزایش دانش، منابع رسمی مانند فایل کتاب تریاژ گام به گام، جزوه آموزشی ارتباطات رادیویی، لیست کدینگ مصوب اورژانس کشور و جزوه آموزشی کد گذاری آمبولانس‌ها ارائه می‌شود. بعد از یادگیری و بخاطر سپردن تمام مطالب لازم کارآموزان وارد مرحله‌ی افزایش مهارت شده و در مرکز شبیه ساز دیسپچ اورژانس ۱۱۵ حضور می‌یابند تا مطالب تئوری را به طور عملی و در محیطی مشابه واقعیت تجربه کنند. طراحی فرایند‌های مرکز شبیه ساز دیسپچ اورژانس ۱۱۵ به نحوی صورت گرفته که کارشناس بعد از آموزش پایه و ارتقای دانش در شرایط واقعی که زمان پاسخ گویی و تریاژ تلفنی با آن مواجه خواهد شد، به چالش کشیده شود. ظرفیت آموزشی این مرکز به صورت همزمان تا ۳ نفر در کابین‌های مستقل در نظر گرفته شده است. مربی آموزشی نیز در کابینی مجزا مسلط بر تمام م،تور‌ها و با شنود کامل کابین‌ها حضور دارد.

تنها زم، فرد کارآموز قابلیت شروع به کار در واحد ارتباطات اورژانس ۱۱۵ را دارد که تمامی مراحل آموزش‌ها و چالش‌های مرکز شبیه ساز را با موفقیت و تأیید مربی مربوطه پشت سر گذاشته، گواهی پایان دوره خود را دریافت و چک لیست آموزشی خود را تکمیل نموده باشد.

با استفاده از این سیستم شبیه ساز در آموزش کارآموزان دیسپچ، نه تنها به طور قابل ملاحظه در منابع موجود اورژانس از قبیل هزینه ها، نیرو و زمان لازم برای آموزش افراد صرفه جویی می‌شود بلکه با آموزش ی،ان توسط مربیان مش، بین همه کارآموزان، کیفیت آموزش ارتقا یافته و کارشناسان دیسپچ را با نحوه پاسخ گویی و برخورد با شرایط خاص و تریاژ دقیق و موثر در کمترین زمان ممکن آماده می‌کند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8307893/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%BE%DA%86-%DB%B1%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2