عوارض مصرف سبوس خام + فیلم

به گفته کارشناسان،سبوس خام دارای ماده‌ایی به نام اسید فیتیک است. این ماده مانع جذب آهن، روی و دیگر ،اصر مهم برای بدن می‌شود. متاسفانه بسیاری از مردم معتقدند که اگر سبوس به صورت خام در غذا اضافه شود باعث جذب بسیاری از ویتامین‌ها و ،اصر بدن می‌شود که این باور اشتباه است.

سبوس حتما باید ،ر شود تا اسید فیتیک  تجزیه شود و از دفع ،اصر مفید برای بدن جلوگیری شود. همچنین سبوس‌های غیر بهداشتی و ،ر نشده خطر کپک را دارند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8309718/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85