فعالیت وزارت بهداشت برای تحقق اجرای قانون جوانی جمعیت

دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان این که دستگاه‌های مختلف باید در اجرای قانون جو، جمعیت در کنار و، بهداشت مشارکت و نقش آفرینی کنند، یادآور شد: استانداران نقش ویژه‌ای در هماهنگی بین بخشی در استان‌ها برای اجرای این قانون به عهده دارند و نیاز است که در این جلسات، حضور پیدا کنند چراکه برخی استان‌ها از نظر شاخص‌های جمعیتی در وضعیت من،ی قرار ندارند.

فروتن خاطرنشان کرد: نقش مراقبان سلامت، ماما‌ها و بهورزان به ،وان حلقه‌های اول ارتباطات نظام بهداشتی با مردم، در زایمان، باروری و تحقق این قانون بسیار مهم و نیاز است به منظور تشویق زوجین به فرزندآوری، پاداشی برای آن‌ها در نظر گرفته شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری نقشه راه را با تاکید بر کار‌های فرهنگی و فرهنگسازی در مورد جمعیت ترسیم ،د. در کنار تدابیر قانون باید در حوزه فرهنگسازی در نظام عمومی و همچنین نظام بهداشتی و درم، توجه کرد. یکی از دلایل ناباروری، دیر فرزندآوری است که نیاز به فرهنگسازی ویژه دارد.

دبیر ستاد ملی جمعیت بر ضرورت استحکام خانواده‌ها یاد کرد و افزود: ارائه آموزش‌های ازدواج و خدمات بهداشتی و درم، مورد نیاز بدون استحکام خانواده‌ها منجر به فرزندآوری نمی‌شود و لازم است مشاوره‌های ازدواج به ویژه در ۵ سال اول زندگی زوجین، تحت پوشش بیمه قرار گیرد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8299771/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA

کاظم فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت اظهار داشت: و، بهداشت فعالانه پیگیر تحقق اجرای قانون جو، جمعیت است، اما برخی دستگاه‌ها به ویژه در زمینه فرهنگسازی، همچنان فعال نشده اند، بنابراین از و، بهداشت و مدیران این و،خانه که علیرغم مشکلات و محدودیت ها، به اجرای این قانون اصرار دارند، تشکر می‌کنیم.