فعالیت وزارت بهداشت برای تحقق اجرای قانون جوانی جمعیت

دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان این که دستگاه‌های مختلف باید در اجرای قانون جو، جمعیت در کنار و، بهداشت مشارکت و نقش آفرینی کنند، یادآور شد: استانداران نقش ویژه‌ای در هماهنگی بین بخشی در استان‌ها برای اجرای این قانون به عهده دارند و نیاز است که در این جلسات، حضور پیدا کنند چراکه برخی استان‌ها از نظر شاخص‌های جمعیتی در وضعیت من،ی قرار ندارند.

دبیر ستاد ملی جمعیت بر ضرورت استحکام خانواده‌ها یاد کرد و افزود: ارائه آموزش‌های ازدواج و خدمات بهداشتی و درم، مورد نیاز بدون استحکام خانواده‌ها منجر به فرزندآوری نمی‌شود و لازم است مشاوره‌های ازدواج به ویژه در ۵ سال اول زندگی زوجین، تحت پوشش بیمه قرار گیرد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8299771/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA

فروتن خاطرنشان کرد: نقش مراقبان سلامت، ماما‌ها و بهورزان به ،وان حلقه‌های اول ارتباطات نظام بهداشتی با مردم، در زایمان، باروری و تحقق این قانون بسیار مهم و نیاز است به منظور تشویق زوجین به فرزندآوری، پاداشی برای آن‌ها در نظر گرفته شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری نقشه راه را با تاکید بر کار‌های فرهنگی و فرهنگسازی در مورد جمعیت ترسیم ،د. در کنار تدابیر قانون باید در حوزه فرهنگسازی در نظام عمومی و همچنین نظام بهداشتی و درم، توجه کرد. یکی از دلایل ناباروری، دیر فرزندآوری است که نیاز به فرهنگسازی ویژه دارد.

کاظم فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت اظهار داشت: و، بهداشت فعالانه پیگیر تحقق اجرای قانون جو، جمعیت است، اما برخی دستگاه‌ها به ویژه در زمینه فرهنگسازی، همچنان فعال نشده اند، بنابراین از و، بهداشت و مدیران این و،خانه که علیرغم مشکلات و محدودیت ها، به اجرای این قانون اصرار دارند، تشکر می‌کنیم.