قرار گرفتن در معرض آفتاب قد را بلند می‌کند!


سنتز ویتامین D در بدن، تحت تاثیر نور آفتاب اتفاق می‌افتد و باعث افزایش جذب کلسیم می‌شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8291246/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF