قیمت کم دارو باعث کاهش یا قطع تولید برخی شرکت ها شده بود

 

او ادامه داد: در حال حاضر با اصلاح قیمت داروها تولید آنتی بیوتیک در وضعیت عادی قرار گرفته و حتی تولید بیشتر از سال گذشته شده است. ارز ،تی برای آنتی بیوتیک ها حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد و برای سایر اقلام دارویی حدود ۳۰ درصد ماده موثره است.

به گفته وی به دلیل قیمت کم دارو برخی از شرکت های تولید کننده دارو تولیداتشان را کاهش داده یا قطع کرده بودند؛ اما تیر و مهر برای بار دوم قیمت دارو افزایش داشته است.

سیدعلی فاطمی گفت: اوا، مهر یک افزایش جزئی را در قیمت برخی از داروها شاهد بودیم. به طور کلی برخی از تولیدکنندگان صنعت دارو نسبت به قیمت داروها اعتراض داشتند؛ زیرا ارز ،تی به ماده موثره دارو تعلق می گیرد و به سایر موارد مانند بسته بندی و ظرف دارو ارز ،تی تعلق نمی گیرد.

گزارش های مید، حاکی از آن است که حدود ده روز  پیش  داروها حتی اقلام دارویی ساده و پرمصرف در داروخانه های کشور نایاب شده بودند و چند روزی است که همین داروها با قیمت های حدودا دو برابر در داروخانه ها  یافت می شوند که این افزایش قیمت داروها سبب افزایش هزینه های پرداختی از جیب بیماران شده است.

در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8272238/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF