ماه آینده المپیاد ورزشی آقایان وزارت بهداشت برگزار می شود

گفتنی است، المپیاد بانوان نیز در نیمه اول سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8270430/%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFدر راستای تامین سلامت کارکنان با هدف ترویج فرهنگ ورزش و تاکید بر روحیه همگرایی و مشارکت فعال و ارزشمند کارکنان (آقا) و، بهداشت، المپیاد ورزشی کارکنان و، بهداشت با حضور کلیه تیم‌های ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان‌های تابعه در رشته‌های ورزشی فوتسال، والیبال، دارت، شطرنج، تنیس روی میز و شنا به صورت تیمی در ماه آینده در مجتمع فرهنگی ورزشی فرح آباد ساری برگزار خواهد شد.