مردان مسن با نرخ بالاتری دچار سکته می‌شوند

این نوع سکته می‌تواند در اثر پارگی آنوریسم (رگ برآمدگی)، فشار خون بالا یا ضربه ایجاد شود.

محققان دریافتند که طی یک مطالعه ۱۰ ساله، میانگین بروز این نوع سکته مغزی برای همه شرکت کنندگان ۱۱ مورد در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر بود.

این میزان در ،ن با ۱۳ مورد در ۱۰۰۰۰۰ نفر بیشتر و در مردان با ۱۰ مورد کمتر بود.
بروز این نوع سکته نیز با افزایش سن افزایش یافت.

فادار الیور اوتیت نویسنده این مطالعه، از دانشگاه پزشکی در سیراکوز گفت: خون‌ریزی‌های زیر ،کبوتیه غیرمرتبط با تروما، ۵ تا ۱۰ درصد از سکته‌های مغزی در آمریکا را تشکیل می‌دهند و اغلب کشنده هستند.

در سال‌های اخیر، این ،م سکته‌ها روند افزایشی پیدا کرده اند و طبق آمار محققان، بروز آن در سیاه‌پوستان به‌طور نامتن،ی بیشتر و در حال افزایش است، در حالی که این میزان در افراد دیگر نژاد‌ها و قومیت‌ها افزایش چند، نیافته است.

تصور می‌شود علت این نرخ ابتلا به احتمال زیاد به عوامل اجتماعی-اقتصادی و همچنین نژادی نیز بستگی دارد.

منبع: سایت مدیکال ا،پرس


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8273238/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

اوتیت می‌گوید: مطالعات قبلی به ما نشان داده است، افراد سیاهپوست در سنین پایین‌تر به فشار خون بالا مبتلا می‌شوند و بیش از سفیدپوستان غیر اسپ،ایی به فشار خون کنترل نشده مبتلا می‌شوند، بنابراین گسترش تلاش‌ها برای کنترل فشار خون ممکن است به کاهش این میزان کمک کند.

مقایسه این نرخ‌ها در طول زمان برای مردان، ،ن، طیف‌های سنی مختلف، نژاد‌ها و قومیت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

به نظر محققان مق، با نابرابری‌های نژادی مست،م مداخلات چند وجهی با رویکرد به عوامل خطر سکته مغزی و نابرابری اجتماعی-اقتصادی است.

در این مطالعه محققان موارد سکته ناشی از تروما را بررسی ن،د و همچنین نتوانستند، بین سکته‌های مغزی ناشی از آنوریسم و ​​سکته‌های دیگر، تمایز قائل شوند.

میزان بروز در سیاهپوستان ۱.۸ درصد در سال افزایش یافته است، اما نرخ سکته در سفیدپوستان اسپ،ایی، آسیایی و غیر اسپ،ایی در طول زمان تغییری نکرده است.

برای مردان میانسال، میانگین چهار مورد در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر بود در حالی که برای مردان ۶۵ سال و و سنین بالاتر، میانگین ۲۲ مورد بود.

خونریزی در زیر ،کبوتیه (زیر آکنویید) زم، رخ می‌دهد که ،یدگی رگ خونی، در فضای بین مغز و غشایی که آن را می‌پوشاند، رخ می‌دهد.

میزان بروز در طول زمان به طور متوسط ​​۰.۷ درصد در سال افزایش یافته است.

 

محققان می‌گویند: هنگامی که به نژاد و قومیت‌های مختلف نگاه می‌کنیم، دریافتیم که میزان بروز در سیاهپوستان با میانگین ۱۵ مورد در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر در مقایسه با سفیدپوستان غیر اسپ،ایی با میانگین ۱۰ مورد بیشتر است.

برای مطالعه دقیق‌تر در این خصوص، محققان پایگاه‌های اطلاعاتی بستری شدن در بیمارستان‌های ایالتی نیویورک و فلوریدا را بررسی ،د و ۳۹۴۷۵ نفر را شناسایی ،د که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ به دلیل خونریزی زیر آکنویید غیرتروماتیک بستری شده بودند.
سپس با استفاده از داده‌های سرشماری، نرخ سالانه این نوع سکته را در آن ایالت‌ها مح،ه و مقایسه ،د.