مصرف میان وعده‌های ناسالم توسط کودکانی که کمتر می‌خوابند

به گفته جیل هازارد، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه اوتاگو نیوزیلند، زم، که کودکان کم می‌خوابند، به طور کلی روزانه ۷۴ کا،ی اضافی دریافت می‌کنند که عمدتاً ناشی از مصرف غذا‌های غیر اصلی مانند چیپس و شکلات است که به طور بالقوه خطر چاقی را افزایش می‌دهد.

همه دارای دستگاه بسته شده به مچشان برای ردیابی رفتارشان در شبانه روز، از جمله هر دقیقه سپری شده در خواب، زمان کم تحرکی، فعالیت بدنی سبک و فعالیت بدنی متوسط تا شدید، بودند.

این مطالعه شامل ۱۰۵ کودک بین ۸ تا ۱۲ سال با طیف وسیعی از اندازه‌های بدنی بود. حدود ۶۱ درصد با وزن طبیعی در نظر گرفته شدند. بقیه اضافه وزن داشته یا چاق بودند.

برای این مطالعه، محققان داده‌های کارآزمایی DREAM (مخفف نظارت بر استراحت روزانه، تغذیه و فعالیت) را تجزیه و تحلیل ،د.

شرکت کنندگان به مدت یک هفته یک ساعت زودتر به رخت خواب رفتند، یک هفته خواب معمولی داشتند و سپس یک هفته یک ساعت دیرتر به رخت خواب رفتند.

به طور کلی، بچه‌های خسته و کم خواب، به طور متوسط ۷۴ کا،ی اضافی در روز و ۹۶ کا،ی بیشتر در وعده‌های غذایی می‌خوردند.

محققان معتقدند مطالعات بیشتری برای تعیین این که آیا خواب مداخله خوبی برای بهبود رژیم غذایی و وزن در طول زمان است، مورد نیاز هستند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8267908/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF

این مطالعه نشان داد که ۸۲ کودک، ۴۸ دقیقه خواب شبانه خود را از دست داده اند؛ اما به طور متوسط هشت دقیقه کمتر از حد میانگین، از خواب بیدار شده اند. زمان اضافی بیداری شامل ۳۱ دقیقه کم تحرکی، ۲۱ دقیقه فعالیت سبک و چهار دقیقه فعالیت شدید بود.

وی در ادامه افزود: چنین تفاوتی می‌تواند به راحتی توضیح دهد که چرا کم خوابی خطر چاقی را در کودکان افزایش می‌دهد.

هفته‌ای دو بار از بچه‌ها سوال‌ می‌شد که در ۲۴ ساعت گذشته چه غذا و نوشیدنی مصرف کرده‌اند.