منابع مالی اجرای طرح دارویاری باید به موقع در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به ،ت، با یادآوری بررسی ابعاد اجرای طرح دارویاری توسط و، بهداشت، در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: کمیسیون از ابتدا نارسایی‌های این طرح را به مسئولان مربوطه گوشزد کرد و تاکید کردیم که منابع طرح باید تأمین شود تا با ش،ت مواجه نشود و ،ت باید به گونه‌ای گام بردارد که برای خدمات درم، و هزینه دارو، پرداختی از جیب مردم نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند. در واقع مهم‌ترین اولویت ما تأمین منافع و توجه به تأمین، تدارک و داروی مردم و موفقیت طرح بوده است.

وی افزود: برای اجرای موفق طرح تاکید کردیم که بیمه‌ها باید کمک کنند تا هزینه‌ای از جیب مردم برای تهیه دارو پرداخت نشود و بدهی‌های قبلی بیمه‌ها نیز پرداخت شود.

شهریاری با ،وان این مطلب که منابع مالی اجرای طرح دارویاری باید به موقع و به صورت شفاف در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد تا شاهد اختلالی در اجرای آن نباشیم، گفت: به صراحت به ،ت هشدار دادیم که در صورت عدم اجرای صحیح طرح دارویاری، اعمال ماده ۲۳۴ و شکایت به کمیسیون اصل نود را در دستور کار قرار خواهیم داد و همچنین از دیگر ابزار‌های نظارتی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم استفاده خواهیم کرد. زیرا، تأمین منافع مردم برای ما اولویت اصلی است، اما متأسفانه هزینه خدمات درم، افزایش یافت و همچنین منابع لازم نیز محقق نشد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8303706/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF