نشانه های خاموش ابتلا به ام اس

اگر افراد دچار افسردگی و بی حالی هستند و در دست هایشان احساس سوزن و سوزن شدن را حس می کنند احتمالا از نشانه های خاموش ابتلا به ام اس است.

دفع دردناک ادرار و سرگیجه بی دلیل به همراه کاهش سطح حافظه و ناتو، در احساس تغییرات دما از جمله نشانه های خاموش ابتلای افراد به بیماری ام اس است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8302825/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3