نقش ژنتیک در بروز کمردرد روماتیسمی

 


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8271739/%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C

هر چند نقش حوادث، بالا رفتن سن، افزایش وزن و عواملی از این دست را نمی‎‌توان در بروز بیماری‌های ارتوپدی نادیده گرفت؛ اما تحقیقات جدید نقش ژنتیک در بیماری‌های ارتوپدی را تایید کرده‌اند.

 

این یک گام رو به جلو در درمان بیماری‌های ارتوپدی محسوب می‌شود؛ زیرا درک و شناخت ریشه‌های این بیماری‌ها، پیشگیری و درمان آن‌ها را بسیار راحت‌تر می‌کند.