نقش ژنتیک در بروز کمردرد روماتیسمی

این یک گام رو به جلو در درمان بیماری‌های ارتوپدی محسوب می‌شود؛ زیرا درک و شناخت ریشه‌های این بیماری‌ها، پیشگیری و درمان آن‌ها را بسیار راحت‌تر می‌کند.

 


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8271739/%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C

هر چند نقش حوادث، بالا رفتن سن، افزایش وزن و عواملی از این دست را نمی‎‌توان در بروز بیماری‌های ارتوپدی نادیده گرفت؛ اما تحقیقات جدید نقش ژنتیک در بیماری‌های ارتوپدی را تایید کرده‌اند.