نگه داشتن عطسه چه عوارض خطرناکی دارد؟

آنوریسم یا رگ برآمدگی

سوراخ شدن پرده گوش

آسیب دیدن دیافراگم

نگه داشتن عطسه فشار درون سیستم تنفسی را ۵ تا ۲۴ بار بیش‌تر از فشاری که عطسه ، ایجاد می‌کند، افزایش می‌دهد. کارشناسان معتقدند که نگاه داشتن فشار اضافی داخل بدن، باعث ایجاد آسیب‌های احتمالی بسیاری خواهد شد که ممکن است بسیار جدی باشند. برخی از این آسیب‌ها عبارتند از:

چرا عطسه ، با قدرت زیاد انجام می‌شود؟ همه‌ی این‌ها به فشاری برمی‌گردد که دستگاه تنفسی تولید می‌کند. دستگاه تنفسی شامل سینوس‌ها، حفره بینی، گلو و ریه‌هاست و این فشار درون این اجزا و اندام‌ها ایجاد می‌شود.

ش،تگی دنده


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8299446/%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D8%B7%D8%B3%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

عفونت گوش می،

آسیب دیدن گلو

در سال ۲۰۱۶ در پژوهشی، دانشمندان میزان فشار وارد شده روی لوله هوایی زنی در حال عطسه ، را اندازه گرفتند. این مقدار فشار معادل یک پوند روی یک اینچ مربع یا ۱ psi بود. در حالی که زم، که فرد در طی یک کار شدید عمل بازدم را انجام می‌دهد، میزان فشار وارد شده روی لوله‌های هوایی به مراتب کم‌تر یا چیزی در حدود ۰.۰۳ psi است.

آسیب دیدن رگ‌های خونی در چشم‌ها، بینی یا پرده گوش