نیاز روزانه بدن به کلسیم چقدر است؟+ فیلم

منبع اصلی کلسیم در غذای ما لبنیات است، البته در لبنیاتی مانند کره و خامه هر چه چربی بیشتر باشد، کلسیم کمتر است، چرا که کلسیم حالت یونی و ف،ی دارد و در چربی حل نمی‌شود. شیر، ماست، پنیر و کشک منشاء اصلی کلسیم است.

به طور متوسط یک یا دو لیوان شیر و یا یک کاسه ماست حدود ۳۰۰ میلی گرم کلسیم دارند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8308984/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

بنابراین برخی اوقات برای بیماران مکمل‌های کلسیم تجویز می‌ شود تا بتوان این کمبود را جبران کرد.

برخی از سبزیجات مانند کلم بروکلی نیز دارای کلسیم هستند. با رژیم غذایی که ما ایر،ان داریم، بسیاری از مواقع ممکن است مقدار کلسیم روزانه مورد نیاز بدن را دریافت نکنیم.

به طور متوسط بین ۸۰۰ هزار و ۲۰۰ میلی گرم نیاز روزانه بدن به کلسیم است.