هشدار اورژانس تهران به شهروندان

او اولین اقدام در مواجه با فرد دچار علائم مسمومیت شده را انتقال فرد به محیط آزاد دانست و افزود: باز ، در و پنجره باید به فوریت انجام شود.

رئیس اورژانس تهران گفت: مردم  در مواقع مسمومیت حتما با اورژانس تماس بگیرند و به توصیه‌های پرستار ۱۱۵ توجه کنند تا در صورت ،وم آمبولانس برایشان اعزام شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8313892/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86

رئیس اورژانس تهران با اشاره به افزایش حدود ۲ برابری مسمومیت با گاز منو،یدکربن در هفته سوم آذر نسبت به هفته اول این ماه گفت: بی احتیاطی و عدم آگاهی در راه اندازی وسایل گرمایشی موجب می‌شود که این وسایل به درستی کار نکند و عدم کارکرد صحیح آن بسیار خطرساز است.

 یحیی صالح طبری رئیس مرکز اورژانس تهران گفت: کاهش دما و برودت هوا موجب افزایش استفاده از وسایل گرمایشی می‌شود و این امر احتمال وقوع گازگرفتگی با مونو،ید کربن را افزایش می‌دهد و اگر شهروندان نکات ایمنی را رعایت نکنند، جانشان به خطر می‌افتد.

طبری افزود: سردرد، بی حالی سرگیجه، تهوع، علائم شبه سرماخوردگی، ضعیف، کاهش سطح هوشیاری، کما و تشنج ازعلائم شدید مسمومیت با گاز منو،ید کربن است.