واردات ۵۰ تن دارو برای تنظیم بازار دارویی کشور

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این‌که سیاست و، بهداشت حمایت از تولیدات داخلی در حوزه دارو و تج،ات پزشکی است، گفت: از مباحث مهم اج، اخیر روسای دانشگاه‌ها حمایت از تولیدات داخلی دارو، تج،ات پزشکی و پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8268714/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

وی با بیان این که البته تمایلی به واردات دارو نداریم، تصریح کرد: با این حال وقتی شرکت‌های تولیدکننده داخلی به هر دلیل به میزان مورد نیاز تولید نمی‌کنند، برای جلوگیری از لطمه به مردم ناچار به واردات هستیم.

بهرام عین‌اللهی در حاشیه اج، روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: با توجه به کمبود شماری از دارو‌ها که در جریان موج آنفلوآنزا ایجاد شده و عدم تولید کافی دارو در داخل، واردات ۵۰ تن دارو پیگیری شد و تا فردا پنجم آبان‌ماه این دارو‌ها وارد کشور خواهد شد.