وداع با پیکر مطهر دو شهید گمنام در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

این راست قامتان همیشه جاوید تاریخ، ما را به میهم، فرا می‌خوانند.

لاله‌هایی از تبار عشق، شور و شعور و از جنس عاشوراییان.

به همین من،ت به همت شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مراسم استقبال و وداع با پیکر مطهر دو شهید گمنام روز یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در نمازخانه مجموعه آموزش عالی فلسفی برگزار می‌شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8313512/%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

ستاره‌هایی که با گمنامی، نامشان به عرش رسید و زندگان جاوید تاریخ شدند.

در ایام سوگواری و شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)، فضای دانشگاه علوم پزشکی گلستان با حضور مردان دانشگاه ایمان، ایثار، مردانگی و فداکاری عطرآگین شده است.