پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز دانشجو

بی شک نقش دانشجویان در همه جوامع فراتر از دیگر اقشار اجتماعی است و این تمایز به دلیل تقارن جو، و فرهیختگی با روحیه عدالت طلبی و عزم حرکت به سوی تحقق آرمان‌ها و ایده آل هاست.

متن پیام دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به من،ت روز دانشجو به این شرح است:

موفقیت‌های مکرر دانشجویان ایران اسلامی علی الخصوص در عرصه پژوهش‌های سلامت محور که سهم مهمی در پیشرفت‌های علم و فناوری کشور داشته‌اند و همزمان با آن بصیرت، آگاهی و هوشیاری آنان به ویژه در جریان اغت،ات اخیر و در مرزبندی روشن با متعرضین به ساحت مقدس دانشگاه، بلوغ جنبش اصیل دانشجویی را در ایران اسلامی نمود می‌بخشد.

این روز غرورآفرین و پرشکوه را به همه دانشجویان فهیم، ،دورز و آگاه ایران اسلامی صمیمانه تبریک گفته و ثبات قدم در راه آرمان‌های اصیل اسلام و انقلاب اسلامی و نیز توفیق خدمتگزاری مستمر به ملت و آیین را برای همه این فرزندان عزیز کشور خواستارم.

بهرام عین اللهی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8301830/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88

در جمهوری اسلامی ایران که برخوردار از آرمان‌های متعالی اسلامی و مردم سالاری دینی است، خصائص دانشجویان و محیط دانشجویی همسو با آرمان‌های دینی مردم، از اثرگذاری بیشتری در قیاس با سایر جوامع برخوردار است.

بسم‌الله‌ا،حمن ا،حیم
دانایی و ،دورزی از سپیده‌دم تاریخ این سرزمین پرشکوه تا لحظه اکنون در نگاه ایر، مؤمن و حق طلب همواره مفاهیمی پرارزش و متعالی به شمار می‌رفته و دانشجو، مظهر عزم و اراده راسخ در تحصیل این دو مفهوم بلند و ارجمند بوده است.
دانشجو سرو سربلندی است در ابتدای بلوغ دانایی. فرزند برومند میهن اسلامی است و فردای این خاک را باید در تلاش و اندیشه او جستجو کرد.

شانزدهم آذر روز آگاهی، دانایی و بیداری است؛ روزی است که برای همیشه در تاریخ این سرزمین برای برداشتن بیرق مقاومت در برابر طاغوت مستکبر و نظام سلطه جه، به دست جوانان دانشجوی مسلمان این سرزمین ستوده می‌شود.

توجه به منافع ملی و وحدت ملت هماهنگ با اه، والای اسلامی، جهت‌گیری دانشجویان مسلمان را از دیگر جنبش‌های دانشجویی در سایر کشور‌ها متمایز می‌سازد؛ کما اینکه در طی سال‌های گذشته شاهد حرکت‌های نویدبخش و درخشان دانشجویان در عرصه‌های علم و فناوری و فعالیت‌های جهادی در خدمت به مردم به ویژه در عرصه سلامت و در نقاط محروم کشور بوده‌ایم.