کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی با مصرف سویا


سویا یک ماده غذایی است که گفته می‌شود مصرف بالای آن می‌تواند افراد را کمتر در معرض خطر بیماری‌های قلبی عروقی قرار دهد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8297081/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7