کدام رفتارها حس شادی ایجاد می کنند؟

پراتی و سنیک در مقاله نوشتند: انتخاب نمودار‌های شرکت کنندگان به طور کلی منع، کننده پاسخ‌های گذشته آن‌ها بود.
افرادی که رضایت بیشتری از زندگی فعلی را گزارش ،د، بیشتر نموداری را انتخاب ،د که نشان دهنده بهبودی مستمر باشد.

افراد شاد تمایل دارند در مورد بهبود رضایت از زندگی خود در طول زمان اغراق کنند، در حالی که افراد ناراضی تمایل دارند که در مورد کاهش سطح شادی خود اغراق کنند.

پراتی و سنیک داده‌هایی را تجزیه و تحلیل ،د تا بررسی کنند که چگونه احساسات فعلی ما از خاطرات خوش در گذشته مان تأثیر می‌پذیرد.

این ساختار یادآوری پیامد‌هایی برای حافظه و ایجاد انگیزه در آن است و می‌تواند توضیح دهد که چرا افراد شاد خوشبین‌تر هستند، خطرات را کمتر احتمال می‌دهند و برای تجربیات جدید ریسک پذیرترند.

محققان این روند را با استفاده از داده‌های ۲۰۲۶۹ داوطلبان در نظرسنجی پانل خانواده‌های بریت،ا در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۹ بررسی ،د.

افرادی که رضایت کمتری از زندگی فعلی را گزارش می‌،د، عموما نموداری را انتخاب ،د که نشان‌دهنده افت در رفاه آن‌ها بود.

به ،وان بخشی از این نظرسنجی، پاسخ دهندگان رضایت فعلی خود را از زندگی در مقیاس ۱ تا ۷ و همچنین احساس رضایت بیشتر، کمتر یا به همان اندازه که از سال قبل به یاد می‌آوردند، گزارش کرده بودند.

در سال ۲۰۱۶ از پاسخ دهندگان خواسته شد تا یکی از ۹ نمودار خطی را انتخاب کنند که مسیر رضایت از زندگی آن‌ها را در دهه گذشته به بهترین شکل منع، کند.

 

پراتی و سنیک نوشتند: بنابراین به نظر می‌رسد که احساس شادی امروز به م،ای احساس بهتر از دیروز است.

پراتی و سنیک گفتند: مردم می‌توانند به خاطر بیاورند که قبلاً چه احساسی در مورد زندگی خود داشتند، اما تمایل دارند این خاطرات را با احساس فعلی خود مرتبط کنند.

حدود نیمی از پاسخ دهندگان به طور دقیق به یاد می‌آورند که میزان رضایت از زندگی فعلی آن‌ها در مقایسه با گزارش سال گذشته آن‌ها چگونه است.

تحقیقات منتشر شده در Psyc،logical Science نشان داده یکی از دلایلی که باعث شده شادی این قدر دست نیافتنی به نظر برسد این است که احساسات کنونی ما می‌توانند به خاطرات گذشته ما ارتباط داشته باشند.

پراتی و سنیک در تحقیقات آینده خود قصد دارند بررسی کنند که چگونه خاطرات منفی بر رفتار ما تأثیر سوء می‌گذارد.

آلبرتو پراتی در کرسی دانشگاه کالج لندن و دانشگاه آ،فورد و کلودیا سنیک در دانشگاه سوربن توضیح دادند که این حالت افراد نشان دهنده سردرگمی خاصی بین احساس شادی و احساس بهتر است.

نخست، پراتی و سنیک داده‌های بدست آمده از نظرسنجی «پنل اجتماعی-اقتصادی آلمان» در مورد رفاه شهروندان آلم، را با تمرکز بر پاسخ‌های ۱۱۰۵۶ شرکت‌کننده بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ را بررسی ،د و مقیاس ۱ تا ۱۰ به آن نتایج اختصاص دادند.

افرادی که رضایت متوسط ​​داشتند، نموداری را انتخاب می‌،د که بهبود جزئی را نشان می‌داد.

وقتی پراتی و سنیک ۱۸۵۸۹ پاسخ سه ماهه به یک نظرسنجی موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی را تجزیه و تحلیل ،د، دریافتند که شرکت‌کنندگان فرانسوی به‌طور میانگین به یاد می‌آورند که یک سال پیش کمتر از آنچه در نظرسنجی گزارش کرده بودند، خوشحال بودند.

منبع: سایت مدیکال ا،پرس


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8279610/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

پاسخ‌دهندگان آمریکایی به مجموعه‌های اجتماعی نظرسنجی‌های گالوپ در سال‌های ۱۹۷۱، ۱۹۷۶، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۶، همین تمایل را برای گزارش کمتر از شادی گذشته خود نشان دادند.